Бүлэг 31. Галт хана | FreeBSD Documentation Portal

me гэсэн тусгай түлхүүр үг нь таны FreeBSD системийн аль нэг интерфэйс дээр тохируулсан IP хаягийг заах ба галт хана ажиллаж байгаа PC-г (өөрөөр хэлбэл энэ машин) from me to any эсвэл from any to me эсвэл from 0.0.0.0/0 to any эсвэл from any to 0.0.0.0/0 ...

Бүлэг 15. Аюулгүй байдал | FreeBSD Documentation Portal

Authentication Header (AH) буюу Нэвтрэлт Танилтын Толгой нь аюулгүй хэш хийх функцаар IP пакетийн толгойн талбаруудыг хэш хийн криптограф хянах нийлбэрийг тооцоолон гуравдагч этгээдийн нөлөөлөл болон хууран мэхлэлтээс IP ...

Informatica дахь янз бүрийн төрлийн мөрдөх түвшний

Мөшгих түвшинг informatica дахь хувиргах ба/OR сессийн түвшинд тохируулж болно. 4 өөр төрлийн мөрдөх түвшин байдаг. Мөшгих түвшний өөр өөр төрлүүдийг доор жагсаав: Мөшгих түвшин: Аль нь ч биш: Зөвхөн сессийн түвшинд хамаарна ...

CodeIgniter 3 | Скачать CodeIgniter

Git это распределенная система контроля версий. Публичный Git доступ доступен на GitHub. Обратите внимание, что, хотя делается все возможное, чтобы сохранить этот код в базовом функционале, мы не ...

HTTPS гэж юу вэ? - SSL.com

https нь ssl / ашигладагtls протокол нэвтрэлт танилт. SSL /TLS гэгддэг дижитал баримтыг ашигладаг X.509 гэрчилгээ криптографийг холбох түлхүүр хосууд вэбсайт, хувь хүн, компани гэх мэт аж ахуйн нэгжийн таних тэмдэгт.

Бүлэг 19. Хадгалалт | FreeBSD Documentation Portal

Сессийн тоо dvd+r-ийн хувьд 154, dvd-r-ийн хувьд 2000 орчим, dvd+r хос давхаргын хувьд 127-оор хязгаарлагдана. DVD-ийн талаар илүү мэдээллийг авахын тулд dvd+rw-mediainfo /dev/cd0 тушаалыг хөтөч дотор диск байхад ажиллуулж болно.