ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМЫН …

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын механик тооцоонд дараах зүйлсийг (нөхцөлүүдийг) авч үзнэ. Үүнд: 1. Хослол утасны тооцоо 2. Утасны температурын хүчдэл 3. Утасны троссын механик ачаалал 4. Утасны унжилт, алгасалтын тооцоо 5. Габаритын алгасалт, алгасалтын тооцоо 6. Тулгуурыг трассын дагуу байрлуулах 7. Аваарийн …

Үйлдвэрлэл - ХХААХҮЯам

Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл. Малын тоо 2020 онд 4 төрөл дээрээ өмнөх оныхоос буурсан үзүүлэлттэй байна. Адуу 119.9 мянган толгой буюу 2.8 хувиар, үхэр 19.6 мянган толгой буюу 0.4 ...

Лекц 7 Технологийн буюу үйлдвэрлэлийн үе шатны …

Технологийн буюу Үйлдвэрлэлийн үе шатны аргаар өртөг тооцох систем Үйлдвэрлэлийн үе шатны аргаар өртөг тооцох системийн тухай Үйлдвэрлэлийн өртгийн тайлан Үйлдвэрлэлийн өртгийн тайланг бэлтгэх дундаж өртгийн ба ...

Урьдчилсан сэргийлэх үзлэг ... - GRANDMED

5. tухайн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл, үйлдвэрлэлийн хортой, эрсдэлт хүчин зүйлс, ажилчдын нь ажил мэргэжлийн онцлог зэрэгтэй уялдуулан эрүүл мэндийн үзлэг ...

АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЛАВЛАХ

үйлдвэрлэлийн төвийн мэргэжлийн багш нарын мэдлэг, туршлагад тулгуурлан ажил ... 1 Техникт үзлэг хийх - Хүчний төхөөрөмжид үзлэг хийх - Хүч дамжуулах ангид үзлэг хийх

Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн талбайд үзлэг хийх

Хөдөлмөр хамгааллын чиглэлээр шаардлагатай бүх техникийн хяналт, үзлэг, үе үеийн хяналт, салбарын бүх төрлийн хяналт шалгалтыг туршлагатай хамт олон хийж гүйцэтгэдэг.Та SCIENCE-тэй холбогдож, хамгийн сайн, боломжийн ...

Цахилгаан дамжуулах шугамыг барих, угсрах үеийн аюулгүй …

дүрмийн төсөлд цахилгаан дамжуулах шугамыг барих, угсрах үеийн аюулгүй ажиллагаанд тавигдах шаардлагуудыг нарийвчлан тусгаж өгсөн нь монгол улсын эрчим хүчний нэгдсэн систем хөтөлбөр"-ийн хэрэгжилтийг хангах, цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга байгууламжид байгаль орчныг хамгаалах зорилгоор төмөр …

Дулааны шугам сүлжээ - SlideShare

• Дулааны шугам дараах үндсэн шаардлагуудыг хангаж байх ёстой. 1. Ашиглалтын үед үүсч болох дулаан зөөх биеийн даралт ба температурын хэлбэлзлийг найдвартай даах чадвартай байх 2. Ашиглалтын үед агаар ба ус нэвчүүлэхгүй, сайн чанарын дулаалгатай байх 3. Үндсэн эд ангиуд нь үйлдвэрлэлийн аргаар урьдчилан …