Зардал, өртгийн тухай ерөнхий ойлголт by chuluunhuu …

Зардал гэдэг нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулагдаж байгаа хөрөнгө ба хөдөлмөрийн зарцуулалтын мөнгөөр илэрхийлсэн хэмжээ. Өртөг гэдэг нь тодорхой объектод хамаарах бүх зардлуудын мөнгөн илэрхийлэл. Зардлыг үйл ажиллагааны тодорхой объектод хамаатуулан тодорхой хугацаагаар зааглан …

Шанаганы хуяг

Нийт төсөвт өртөг: 36,220,000 ₮ Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг: 36,220,000 ₮ ХАА-ны мөрдөх журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам,Харьцуулалтын арга ...

өртөг - Wiktionary

Нийлмэл үг. бүтээгдэхүүний өртөг - бараа бүтээг­дэхүүнийг үйлдвэрлэхэд шаардагдсан хөдөлмөрийн хөлс, зарах үнэ. өөрийн өртөг - аливаа эд агуурсыг үйлдвэрлэх, бүтээхэд гаргасан зардлын ...

Татварын ерөнхий газар - Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар

СУУТГАН ТӨЛӨГЧ Үйл ажиллагааны борлуулалтын орлогын хэмжээ нь 50 сая ба түүнээс дээш төгрөгт хүрч, албан татвар ногдуулан суутган авч, төсөвт төвлөрүүлэх үүрэг бүхий дараах этгээд албан татвар суутган төлөгч байна ...

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ӨРТӨГ... - Санхүүгийн Тооцоолох …

Бараа материалыг орлогод авахдаа өртгөөр нь бүртгэдэг. Байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахын тулд тодорхой хэмжээний бараа материалын нөөцтэй байхад дараагийн худалдан авалт хийдэг. Ингэхдээ яг адилхан үнээр бараа материалыг өмнөхөөсөө ялгаатай өртгөөр олж бэлтгэдэг.

Бараа материалын өртөг тооцох дундаж өртгийн арга | EXCEL.mn

Бараа материалын өртөг тооцолт Компани бараа материалыг орлогод авахдаа өртгөөр нь бүртгэж авдаг. Улмаар компанийн аж ахуйн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахын тулд тодорхой хэмжээний бараа материалын нөөцтэй байх үед нь дараагийн худалдан авалтыг хийдэг. Ингэхдээ яг адилхан нэр төрлийн бараа материалыг өмнөхөөсөө өөр үнээр олж …

Лекц 1 Өртөг зардлын тухай ойлголт, зардлын …

Өртөг зардлын тухай ойлголт, зардлын ангилал 1. Өртөг зардлын тухай ойлголт 2. Зардлын ангилал 1. Өртөг зардлын тухай ойлголт Зардал гэдэг нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулагдаж байгаа хөрөнгө ...

4016-61TRG Fuel Optimised Models | Perkins

Our 4016 range gives you the versatility and heavy duty performance you need in today's power generation market. The Perkins 4016 engines feature 16 cylinders and a massive 61 litre displacement in both ElectropaK and Electro Unit variants. The 4016 range offers 1400-2500 kVA generator output. Our 4016 range engines have exceptional power-to-weight ratio and …

өртөг 2 Flashcards | Quizlet

Стандарт өртөг гэдэг нь нэгж бүтээгдэхүүний төсөвлөсөн өртгийг хэлнэ. Стандарт нь тонох төх хүчин чадал ашиглалтын түвшин, ажлын цаг, материалын хэмжээ зэрэг тухайн бүтээгдэхүүний орцын норм, нормативаар ...