Ялгах эгшиг - SlideShare

Ялгах эгшиг Оноосон Н, Г- Үйл үгийн нэрийн гийгүүлэгчийн " х "-гийн Ялгах Ялгах эгшиг Ялгах эгшиг эгшиг Сонороор, Бодохоор, Анараас, моносыг, хэлэхээс, Тэргэлийн, Хорголоор, Бичихийг ...

нийгэм 11 р анги - SlideShare

нийгэм 11 р анги. 1. Coёл 1. "Аливаа ард түмэн, үндэстнийг бусдаас ялгах гол онцлог шинж бол соѐл юм" энэхүү тодорхойлолт соѐлын ямар үүргийг голчлон илэрхийлж байна вэ? А.