Газрын кадастр

Газрын кадастр. Геодезийн хэмжил, зураглал. Зураг зүй. Газар зохион байгуулалт. Газрын хянан баталгаа. Архивын үнэт өв. Түүхэн газрын зураг. Орон зайн мэдээллийн технологи. Газрын кадастр.

Монголбанкны "хар жагсаалтад" багтсанаа хэрхэн мэдэх вэ?

Монголбанкны Зээлийн мэдээллийн сан буюу "хар жагсаалт"-ын тухай уншигч та сонссон биз дээ. Утасны лизинг, цалингийн зээл, ипотек гээд арилжааны банкнаас зээл авах хүсэлт гаргах үед хамгийн эхэнд шаадагддаг энэхүү ...

Welcome to CodeIgniter

CodeIgniter 4 is a 1.2MB download, plus 6MB for the user guide. CodeIgniter consistently outperforms most of its competitors. CodeIgniter encourages MVC, but does not force it on you. We take security seriously, with built-in protection against CSRF and XSS attacks. Version 4 adds context-sensitive escaping and CSP.

CHECKDB алдааны талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл "Мэдээллийн …

CHECKDB алдааны талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл 'xxxx' мэдээллийн баазад бүртгэл хийсэн үйлдлийг дахин хийх үед бүртгэлийн ID дээр шинж тэмдэг, алдааны мэдэгдлийн скриншот, нарийвчилсан тайлбар, түүврийн файл зэрэг алдаа ...

Мэдээллийн технологи

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ. Хүний нөөцийн ил тод байдал; Санхүүгийн ил тод байдал; Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал; Өргөдөл, гомдол хүлээн авах; Иргэдийг хүлээж авах цагийн хуваарь ...

Encryption Service — CodeIgniter 4.2.1 documentation

The Encryption Service provides two-way symmetric (secret key) data encryption. The service will instantiate and/or initialize an encryption handler to suit your parameters as explained below. Encryption Service handlers must implement CodeIgniter's simple EncrypterInterface . Using an appropriate PHP cryptographic extension or third-party ...

Руководство по CodeIgniter

Шаг 1 – установка Codeigniter. Шаг 2 – настройка Codeigniter. 2.1 Настройка виртуального хоста на VPS. Шаг 3 – Понимание MVC. 3.1 Основы маршрутизация (роутинга) 3.2 Библиотеки. Шаг 4 – Создание простого ...

зЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН

Зээлийн мэдээллийн сан ямар ач холбогдолтой вэ? - Иргэн, аж ахуй нэгж өөрийн зээл, төлбөрийг хугацаандаа төлж, зээлийн сайн түүхтэй болсноор дараа дараагийн зээлийг илүү бага хүүтэй, урт ...

CHECKDB алдааны талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл "Мэдээллийн сан …

CHECKDB алдааны талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл 'xxxx' мэдээллийн баазад бүртгэл хийсэн үйлдлийг дахин хийх үед бүртгэлийн ID дээр шинж тэмдэг, алдааны мэдэгдлийн скриншот, нарийвчилсан тайлбар, түүврийн файл зэрэг алдаа ...

map.nema.gov.mn

Онцгой байдлын байгууллагад шинжлэх ухааны арга зүйд суурилсан гамшгийн статистикийн үнэн бодит мэдээлэл, газар зүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлал, гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого ...

Гамшгийн эрсдэлийн мэдээллийн сан

мэдээллийн сан 9 сарын 14: Коронавируст халдвар хүн амын дунд тархах эрсдэлийн 12 дахь үнэлгээг хийлээ 5 сарын 19: ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ 7 сарын 21: "ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ...

ИНТЕРАКТИВ | Зээлийн Мэдээллийн Сангийн Систем

Зээлийн мэдээллийн сангийн систем нь гишүүн бүртгэх, гишүүнээсээ ажилтан, ажилтнаасаа хэрэглэгч үүсгэн зээлийн мэдээлэл бүхий xml файл илгээх эрхийг нээж өгөх ба гишүүдийн үйлчилгээ авсан түүхийг харах хянах, тэдний ...

Өгөгдлийн сан гэж юу вэ? | @khaschuluu IT memos

Тиймээс ихэнх цахим аппликэйшн, програм хангамжуудад database буюу өгөгдлийн сан гэсэн чухал ойлголт бий. Энэ нь дээр хэлсэнчлэн мэдээллийн сан юм. Өгөгдлийн санг удирдах систем (ӨСУС) Таны ...