Монгол Улсын Сангийн яам

Монгол Улсын Сангийн яам, С.Данзангийн гудамж, Засгийн газрын ii байр Д корпус, Улаанбаатар 15160, Монгол Улс Address Ministry of Finance of Mongolia, S.Danzan Street, Government Building II Corp D, Ulaanbaatar 15160, Mongolia

Өгөгдлийн сангийн аюулгүй байдал — Википедиа нэвтэрхий …

Өгөгдлийн сангийн удирдлага болон зөвлөхүүд ихэвчлэн хяналт хийнэ).Нотолгоо (нотолгоо нь байгуулалга үнэн мэдүүлсэн өгөгдлийн нэг хэсэг нь шинж чанарын үнэнийг батлах үйлдэл юм) тодорхойлох, тусгасан иргэн зүйл хэн хянаж үүсгэнэ нэхэмжлэл заах үйлдэл хэлдэг нь ялгаатай нь нэвтрэлт танилт нь үнэндээ тэр биеийн байцаалтыг нь нотлох үйл …

Database 3 - SlideShare

Database 3. 1. LOGO Өгөгдлийн сангийн загвар (Объектын холбоосын диаграм) Хичээлийн нэр: Холбоост өгөгдлийн сан Хичээлийн төрөл: Лекц /№3/ Багшийн нэр: Г.Өсөхжаргал 1. 2.

Se304 - Share and Discover Knowledge on SlideShare

1. 1 "ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН ЗОХИОМЖ" ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР Индекс: SE304 Кредит: 3 /лекц-2 кр, семинар-1 кр./. Судлах улирал: Хавар Өмнө нь судалсан байх хичээл: SE302 /Өгөгдлийн бүтэц/ Хичээл заах багш ...

Lecture8 - Google Slides

3.2.Эрхлэгч байгууллага нь мэдээний бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт, нууцлалыг хариуцаж хяналт тавина. Үүнд: 3.2.1.Мэдээллийн сангийн ангилал бүрээр мэдээлэлд хандах эрх, үүргийг тогтооно. 3.2.2 ...

database 7-8 - SlideShare

logo Өгөгдлийн сангийн загвар (Өгөгдлийн сантай ажиллах) Хичээлийн нэр: Холбоост өгөгдлийн сан Хичээлийн төрөл: Лекц /№7,8/ Багшийн нэр: Г.Өсөхжаргал 1 2. logo Хичээлийн агуулга 2 ...