Осол, Гэмтлээс Сэргийлэх

хөтөлбөр хэрэгжүүлж, эцэг эх, асран хамгаалагч нарт зориулсан сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах. Хүүхдийг осол, гэмтлийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх дадал, …

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /Осол, гэмтлээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр/

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 10.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1."Осол, гэмтлээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр"-ийг хавсралт ёсоор баталсугай. 2 ...

ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

1. "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгааны хөтөлбөр"-ийг 1 дүгээр, уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай. 2 ...

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Үүнээс гадна осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг бүрдүүлэхэд салбар дундын хамтын ажиллагаа, мэдээллийн солилцоо хангалтгүй, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол болон осол ...

Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээний систем гэж юу вэ

Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ (PM) нь тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийг байнгын ажиллагаатай байлгах, гэнэтийн тоног төхөөрөмжийн эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэх, төлөвлөгдөөгүй зардал ихтэй зогсолтоос урьдчилан ...

Компанид урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ хийх

El Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ Энэ нь арай боловсронгуй бөгөөд бүтэлгүйтлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг багтаасан болно. Энэ тохиолдолд тэдгээр нь тоног төхөөрөмжийн найдвартай байдалд тулгуурладаг ...

Компанид урьдчилан таамаглах засвар үйлчилгээ - Ikkaro

Энэ төрлийн урьдчилан таамаглах засвар үйлчилгээ хийгддэг үе үе, шалгагдаж буй машин, системийн төрөл, шинж чанараас хамааран их бага хэмжээгээр.Энэ нь ихээхэн тусалдаг бүтэлгүйтлээс урьдчилан сэргийлэх эсвэл ...